ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αγαπητέ πολίτη των Καλλικρατικών Δήμων Πέλλας και Σκύδρας,

Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ σας ενημερώνει ότι θα παραδώσει στην ΕΚΧΑ Α.Ε., τη βάση της Ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου των Καλλικρατικών Δήμων Πέλλας και Σκύδρας, στο διάστημα από 16 έως 31 Οκτωβρίου 2017. Εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στους πίνακες της Ανάρτησης θα πρέπει να έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας το αργότερο μέχρι 1η έως 15 Οκτωβρίου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που δεν συμπεριληφθείτε στην ανάρτηση, θα αναρτηθεί ΑΓΝΩΣΤΟΣ ή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΑΛΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Ανάλογα με ποιος δικαιούχος θα αναρτηθεί, θα πρέπει να υποβάλλετε ένσταση (με πληρωμή τέλους ένστασης) κατά τη διαδικασία της ανάρτησης για να κατοχυρώσετε το δικαίωμά σας. Οι ενστάσεις θα εκδικασθούν από Επιτροπές εξέτασης Ενστάσεων μετά από εισήγηση της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων ΙΙ.

Σας προτρέπουμε να εκμεταλλευτείτε το χρονικό διάστημα αυτό και να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητές σας για να αποφύγετε περιττά έξοδα και ταλαιπωρία.

Με εκτίμηση
ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ