• ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

  Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

 • Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

  Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

 • FInd Us on Facebook

  FInd Us on Facebook

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η Κοινοπραξία Κτηματογνώμων αντιλαμβανόμενη την ευαισθησία σε ζητήματα ιδιοκτησίας αλλά και την οικονομική δυσχέρεια των τελευταίων ετών φρόντιζε με έγκαιρες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της περιοχής κτηματογράφησης.
    
Μετά την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης στις 4/4/2016 με έγκαιρες αναρτήσεις ενημερώθηκαν οι πολίτες για όλες τις παρατάσεις στη λήξη της υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων όπως αυτές δόθηκαν από την ΕΚΧΑ ΑΕ, με πρώτη εκείνη της 4/7 και να ακολουθούν η 4/8 και η οριστική 4/10/2016.

Κατά την εξέλιξη της επεξεργασίας των δηλωθέντων δικαιωμάτων έγινε ενημέρωση για το χρονικό διάστημα παράδοσης του 100%, καθώς και για την προβλεπόμενη περίοδο παράδοσης της βάσης της ανάρτησης και κατ’ επέκταση της οριστικής ημερομηνίας κλεισίματος της βάσης.

Στις 6/11 υποβλήθηκε στην ΕΚΧΑ ΑΕ η βάση της Ανάρτησης και πλεόν η μελέτη για την κτηματογράφηση των Καλλικρατικών Δήμων Πέλλας και Σκύδρας εισέρχεται στη διαδικασία της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ και εντός των προθεσμιών που αυτή διαρκεί, έτσι ώστε να καταχωριστεί το δικαίωμά σας στις Πρώτες Εγγραφές.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ανάρτησης η διαδικασία διόρθωσης εγγραφών στο Κτηματολόγιο γίνεται ακριβότερη, δυσκολότερη και χρονοβόρα, καθώς απαιτεί δικαστικές προσφυγές, ενώ σε βάθος χρόνου τόσο για αδήλωτα όσο και για λάθος δηλωμένα ακίνητα υπάρχει κίνδυνος απώλειάς τους.
Σε περίπτωση που καθ’ όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης δεν έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας για το ακίνητό σας, μετά την ολοκλήρωση αυτής δεν θα έχετε πια αυτή τη δυνατότητα.
 
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση είναι «Και τώρα τι γίνεται;» «Κινδυνεύω να χάσω το ακίνητό μου;»

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νόμο πρόκειται για «ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ» και μπορείτε να βρεθείτε αντιμέτωποι με δύο κατεξοχήν περιπτώσεις :

 1. Το ακίνητό σας να έχει καταχωρηθεί με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη». Σημειώνεται ότι τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», μετά την παρέλευση άπρακτης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών θα περιέρχονται στο Δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα μπορούν να προσφύγουν δικαστικώς αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση και όχι για να ανακτήσουν το ακίνητο, ή
 2. Το ακίνητό σας να έχει καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο υπέρ τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για τη διόρθωση των αρχικών αυτών εγγραφών θα πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες διόρθωσης οι οποίες είναι είτε μέσω της δικαστικής οδού ασκώντας αναγνωριστική ή διεκδικητική αγωγή προκειμένου να αναγνωριστεί το προσβαλλόμενο με την ανακριβή εγγραφή δικαίωμά σας και εφόσον γίνει αυτό να διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η διόρθωση της αρχικής πρώτης εγγραφής, είτε διοικητική απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου - ανάλογα με την περίπτωση.

astrolavoselpho

 geoplan logo

 

 

geomatics logogeotech  meteva

 

 

fotopo

 

Σχετικά με εμάς

 
Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.», τη μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

Facebook Logo Wallpaper Full HD