Υποβολή δηλώσεων σε περιοχές των Δήμων Αλεξανδρείας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 11/4/2016 η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο στις περιοχές των Δήμων Αλεξανδρείας, Βέροιας και Νάουσας. Η προσθεσμία υποβολής δηλώσεων των κατοίκων εσωτερικού λήγει στις 11 Ιουλίου 2016 και των κατοίκων εξωτερικού λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2016