Πρόγραμμα Ομάδων Συλλογής Δηλώσεων 27/5/2016

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή 27/5/2016 οι Ομάδες Συλλογής Δηλώσεων θα βρίσκονται στους παρακάτω οικισμούς:

Δάφνη (Άγιος Γεώργιος), Αραβησσός, Εσώβαλτα (Σταυροδρόμι), Λιπαρό, Άθυρα,Καλλίπολη (Σανδάλι), Αξός (Ποντοχώρι),

προκειμένου να παραλάβουν τις δηλώσεις Κτηματολογίου και να σας παρέχουν οποιαδήποτε τεχνική και νομική υποστήριξη.