Πρόγραμμα Ομάδων Συλλογής Δηλώσεων 31/5/2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 31/5/2016 οι Ομάδες Συλλογής Δηλώσεων θα βρίσκονται στους παρακάτω οικισμούς:  

Σεβαστειανά, Μελίσσι, Κρύα Βρύση, Παραλίμνη, Ραχώνα,  Καλή,

προκειμένου να παραλάβουν τις δηλώσεις Κτηματολογίου και να σας παρέχουν οποιαδήποτε τεχνική και νομική υποστήριξη.