Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Σκύδρας

Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Σκύδρας

Τη Δευτέρα 29/02/2016 αρχίζει στο Δήμο Σκύδρας η λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης, με σκοπό την ενημέρωση, εξυπηρέτηση και προετοιμασία των πολιτών ενόψει της επερχόμενης διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.

 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

  Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

 • Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

  Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

 • FInd Us on Facebook

  FInd Us on Facebook

 • Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Σκύδρας

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Σκύδρας

Πώς υποβάλλω σωστά τη δήλωση ;

Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης

Διαδικασία υποβολής δήλωσης  στο Γραφείο Κτηματογράφησης :

Βήμα 1

Ο δικαιούχος προσκομίζει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Επί παραδείγματι εάν ένας πολίτης έχει ακίνητα στην Κρύα Βρύση και στον Μυλότοπο προσκομίζει δύο δηλώσεις ιδιοκτησίας, μία για τα ακίνητα της Κρύας Βρύσης και μία για τα
ακίνητα που έχει στο Μυλότοπο.

odigies sympl d1odigies sympl d2

Με το συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης συνυποβάλλονται:

 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου (όχι επικυρωμένο) που τεκμηριώνει το δικαίωμά σας (π.χ. συμβόλαιο)
 • Απλό φωτοαντίγραφο (όχι επικυρωμένο)  του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του Α.Φ.Μ. (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ, απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (εφόσον υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτικό για την υποβολή δήλωσης) ή εκτύπωση μέσω της εφαρμογής εντοπισμού ακινήτων ή εκτύπωση μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) ή προσεγγιστική θέση του ακινήτου με GPS χειρός.

Για να δείτε αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε είδος εγγραπτέου δικαιώματος πατήστε εδώ

Για τον εντοπισμό της θέσης και των ορίων του ακινήτου πατήστε εδώ

Στη συνέχεια η δήλωση ελέγχεται και καταχωρείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης στην εφαρμογή  όπου γίνεται ο αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης,  εκδίδεται το έντυπο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» και χορηγείται στον δηλούντα. Στο έντυπο αναγράφεται  ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για τα οποία οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης, ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής (401)  και το ποσό πληρωμής

Βήμα 2

Ο δικαιούχος εξοφλεί το τέλος κτηματογράφησης  στις συνεργαζόμενες με την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.  Τράπεζες προσκομίζοντας το «Έντυπο Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης και Υπολογισμού Παγίου Τέλους» που του χορηγήθηκε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Βήμα 3

Μετά την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης και την ταυτοποίηση της πληρωμής στη δήλωσή του δικαιούχου μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ εντός περίπου 24 ωρών (ανάλογα με τη λειτουργία της κάθε Tράπεζας),  ο δικαιούχος μπορεί να παραλάβει το «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης».

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης  (απαιτείται πιστωτική κάρτα)

Η εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ παρέχει την δυνατότητα υποβολής δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσετε για να υποβάλετε τη δήλωση σας μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι τα εξής:

 • Βήμα 1. Εγγραφή Νέου Χρήστη
 • Βήμα 2. Εισαγωγή Στοιχείων Δικαιούχου
 • Βήμα 3. Δημιουργία Νέας Δήλωσης και Καταχώρηση στοιχείων ακινήτου
 • Βήμα 4. Καταχώρηση Στοιχείων Δικαιώματος
 • Βήμα 5. Πληρωμή Παγίου Τέλους Κτηματογράφησης και υποβολή Συνοδευτικών Εγγράφων

 

astrolavoselpho

 geoplan logo

 

 

geomatics logogeotech  meteva

 

 

fotopo

 

Σχετικά με εμάς

 
Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.», τη μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

Facebook Logo Wallpaper Full HD