• ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

  Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

 • Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

  Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

 • FInd Us on Facebook

  FInd Us on Facebook

Eντοπισμός της θέσης και των ορίων του ακινήτου

Ύπαρξη τοπογραφικού διαγράμματος (εάν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα στο αρχείο σας)

Τυχόν  τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στο συμβόλαιο ή έχει συνταχθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση  (π.χ. για οικοδομική άδεια, για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής)  καλό είναι να προσκομίζεται.

Μη ύπαρξη τοπογραφικού διαγράμματος

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα για να προσκομιστεί για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου επισημαίνονται τα παρακάτω:

Σε περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανομή του Υπουργείου Γεωργίας αγροκτήματος  ή  συνοικισμού, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής)  είναι επαρκής πληροφορία ο αριθμός  του οικοπέδου  ή  του αγροτεμαχίου,  όπως αναφέρεται στην διοικητική πράξη.

Σε περιοχές  με  διεύθυνση, η οδός και ο αριθμός είναι επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου.

Γενικότερα σε άλλες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αριθμός αγροτεμαχίου ή οικοπέδου από διοικητική πράξη, για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου μπορούν να προσκομιστούν διαζευτικά τα παρακάτω στοιχεία:

1. Εκτύπωση της απεικόνισης του ακινήτου στα υπόβαθρα της ΕΚΧΑ με χρήση της εφαρμογής «Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών» που παρέχεται δωρεάν από την ΕΚΧΑ Α.Ε.

Στην εφαρμογή αυτή μπορεί ο δηλών:

 • Να εντοπίσει το ακίνητο
 • Να σχεδιάσει στο χάρτη τα όρια του ακινήτου
 • Να εκτυπώσει την εικόνα και να την υποβάλει μαζί με τη δήλωση του

 2. Με οποιαδήποτε μετρητική μέθοδο, όπως είναι η μέτρηση με ένα απλό GPS χειρός, μπορεί να προσδιοριστεί η προσεγγιστική θέση του ακινήτου σημειώνοντας στη δήλωση τις συντεταγμένες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία,  θα πρέπει  να υποδεικνύεται  η θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου με έναν απο τους παραπάνω τρόπους ή έστω σχεδιάζοντας την ιδιοκτησία με  απλό σκαρίφημα στο  σχετικό πλαίσιο που υπάρχει στο έντυπο της δήλωσης.

astrolavoselpho

 geoplan logo

 

 

geomatics logogeotech  meteva

 

 

fotopo

 

Σχετικά με εμάς

 
Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.», τη μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

Facebook Logo Wallpaper Full HD