• ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

  Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

 • Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

  Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

 • FInd Us on Facebook

  FInd Us on Facebook

Παραδείγματα συμπληρωμένων υποδειγμάτων εντύπων δήλωσης (Δ.1 & Δ.2)

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συμπληρωμένα υποδείγματα δηλώσεων:

 

odigies sympl d1odigies sympl d2


PDF IconΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε αγροτεμάχια διανομής και αναδασμού του Υπουργείου Γεωργίας (Δ.1)

Περίπτωση δήλωσης με δικαιώματα πλήρους κυριότητας σε αγροτεμάχια διανομής και αναδασμού με τίτλο κτήσεως πωλητήριο συμβόλαιο.


PDF IconΔήλωση δικαιώματος ψιλής κυριότητας με κληρονομική διαδοχή με διαθήκη (Δ.1)

Περίπτωση δήλωσης ανήλικου δικαιούχου με δικαίωμα ψιλής κυριότητας με κληρονομική διαδοχή με διαθήκη και προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων κληρονομικού δικαιώματος (χωρίς μεταγεγραμμένη πράξη αποδοχής κληρονομιάς) σε οικόπεδο εντός διανομής συνοικισμού.


PDF IconΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας με κληρονομική διαδοχή εξ ' αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη) (Δ.1)

Περίπτωση δήλωσης δικαιούχου με δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε αγροτεμάχιο διανομής του Υπουργείου Γεωργίας με κληρονομική διαδοχή εξ' αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη) και προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων κληρονομικού δικαιώματος (χωρίς μεταγεγραμμένη πράξη αποδοχής κληρονομιάς).


PDF IconΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε κτίσμα με χρησικτησία (Δ.1)

Περίπτωση δήλωσης με δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο εντός διανομής συνοικισμού με  κτίσμα με αποδεικτικά έγγραφα χρησικτησίας.


PDF IconΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε απλή κάθετη ιδιοκτησία (Δ.1)

Περίπτωση δήλωσης κατοίκου εξωτερικού με δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε απλή κάθετη ιδιοκτησία.


PDF IconΔήλωση δικαιώματος εμπράγματης ασφάλειας (Δ.2)

Περίπτωση δήλωσης πιστωτικού ιδρύματος με δικαίωμα προσημείωσης υποθήκης.


PDF IconΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας από νομικό πρόσωπο σε οριζόντια ιδιοκτησία (Δ.2)

Περίπτωση δήλωσης νομικού προσώπου με δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα με παρακολούθημα).

astrolavoselpho

 geoplan logo

 

 

geomatics logogeotech  meteva

 

 

fotopo

 

Σχετικά με εμάς

 
Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.», τη μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

Facebook Logo Wallpaper Full HD