• ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

  Εφαρμογή εντοπισμού της ΚΞΙΑΣ Κτηματογνώμων

 • Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

  Μελέτη Κτηματογράφησης στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

 • FInd Us on Facebook

  FInd Us on Facebook

Πού υποβάλλω τη δήλωση ;

Η δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

1. Στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης,  πηγαίνοντας ο δικαιούχος αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξούσιος αυτού, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Στην περίπτωση που:

 • τρίτο πρόσωπο καταθέτει τη δήλωση αντί για τον δικαιούχο,  απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), με την οποία παρέχεται η εντολή για την υποβολή της δήλωσης.
 • τρίτο πρόσωπο συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για τον δικαιούχο, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • ο δικαιούχος είναι ανήλικος, τότε και οι δύο γονείς του συμπληρώνουν τα στοιχεία τους ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, προσκομίζονται απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων τους και της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του παιδιού (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα), η δήλωση υπογράφεται και από τους δυο γονείς και την καταθέτει ο  ένας από τους δύο.
 • υποβάλλεται δήλωση για λογαριασμό ομογενή και δεν υπάρχει πληρεξούσιο, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τις Πρεσβείες/Προξενεία της χώρας διαμονής του και χορηγείται ατελώς.

2.  Ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής   e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΚΧΑ Α.Ε. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.

Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν να υποβάλλουν δηλώσεις για τη μελέτη του Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ των Καλλικρατικών Δήμων Πέλλας και Σκύδρας, από τη Δευτέρα 30/05/2016 παρέχεται η δυνατότητα να καταθέσουν τις δηλώσεις τους και τα απαιτούμενα έγγραφα για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων τους, στο αρμόδιο Γραφείο της Κοινοπραξίας ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ στην Αθήνα. Έτσι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης του Νομού Πέλλας.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου εξυπηρέτησης στην Αθήνα

Μουσών 40α, 15344, Γέρακας
Τηλ.: 210 3002575 & 210 3005570
e-mail:

Χάρτης Τοποθεσίας

Εκτύπωση

 

Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής δήλωσης εδώ

astrolavoselpho

 geoplan logo

 

 

geomatics logogeotech  meteva

 

 

fotopo

 

Σχετικά με εμάς

 
Η Κοινοπραξία ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.», τη μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας

Facebook Logo Wallpaper Full HD