Πού υποβάλλω τη δήλωση ;

Η δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

1. Στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης,  πηγαίνοντας ο δικαιούχος αυτοπροσώπως, ή ο πληρεξούσιος αυτού, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Στην περίπτωση που:

2.  Ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής   e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΚΧΑ Α.Ε. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.

Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν να υποβάλλουν δηλώσεις για τη μελέτη του Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ των Καλλικρατικών Δήμων Πέλλας και Σκύδρας, από τη Δευτέρα 30/05/2016 παρέχεται η δυνατότητα να καταθέσουν τις δηλώσεις τους και τα απαιτούμενα έγγραφα για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων τους, στο αρμόδιο Γραφείο της Κοινοπραξίας ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ στην Αθήνα. Έτσι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης του Νομού Πέλλας.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού. Για κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου εξυπηρέτησης στην Αθήνα

Μουσών 40α, 15344, Γέρακας
Τηλ.: 210 3002575 & 210 3005570
e-mail:

Χάρτης Τοποθεσίας

Εκτύπωση

 

Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής δήλωσης εδώ