Πρόγραμμα Ομάδων Συλλογής Δηλώσεων 10/6/2016

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή 10/6/2016 οι Ομάδες Συλλογής Δηλώσεων θα βρίσκονται στους παρακάτω οικισμούς:  

Μάνδαλο, Άσπρο, Νέα Πέλλα, Λάκκα, Γαλατάδες, Εσώβαλτα (Σταυροδρόμι), Πέλλα, Λιπαρό,

προκειμένου να παραλάβουν τις δηλώσεις Κτηματολογίου και να σας παρέχουν οποιαδήποτε τεχνική και νομική υποστήριξη.